ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ελιές Καλαμών ολόκληρες, εκπυρηνωμένες και φέτες, Πάστα Ελιάς Καλαμών

Συσκευασίες: Πλαστικά βαρέλια ή δοχεία από 250 γραμμάρια έως 220 λίτρα.

Μεγέθη Ελιάς