Εγκαταστάσεις

Η θέση του εργοστασίου είναι σε περιοχή όπου δεν αναπτύσσονται ακραίες θερμοκρασίες. Αυτό συμβάλει σε ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης και ποιοτικής διατήρησης των ελιών. Επίσης είναι από τα λίγα εργοστάσια που οι δεξαμενές αποθήκευσης των ελιών βρίσκονται σε υπόστεγο και η παραλαβή των ελιών γίνεται μέσω της βαρύτητας. Οι ελιές εναποτίθενται στα καζάνια παραλαβής και έπειτα μέσω της βαρύτητας και του νερού που επανακυκλοφορεί από της δεξαμενές στο καζάνι παραλαβής υδρομεταφέρονται στις δεξαμενές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το γέμισμα των δεξαμενών χωρίς μηχανικά μέσα(αναβατόρια) αλλά με υδρομεταφορά. Οι ελιές ιδίως οι φρέσκες που είναι πιο ευαίσθητες δεν χτυπιούνται. Έτσι αφενός δεν έχουμε σημαντικές απώλειες και αφετέρου είναι ευκολότερη η ποιοτική διαλογή.

Η μαγευτική φύση, το γόνιμο έδαφος και το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής που ευνοεί τη καλλιέργεια της Ελιάς Καλαμών σε συνδυασμό με την μακροχρόνια πείρα στην καλλιέργεια της ελιάς καλαμών  και το μεράκι των μελών του Συνεταιρισμού  διασφαλίζουν τις βασικές προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη αλλά και ποιοτική παραγωγή.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην τυποποίηση και διάθεση της παραγωγής αυτής. Το σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής και τυποποίησης που κατέχει Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ AITOLIA OLIVES με τις άριστες συνθήκες υγιεινής και ελέγχου που εξασφαλίζει ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός της παραγωγικής μονάδας και την υπευθυνότητα του έμπειρου, εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού εγγυάται υψηλής διατροφικής αξίας & ποιότητας προϊόντα επιτραπέζιας ελιάς Καλαμών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οικόπεδο

Το οικόπεδο βρίσκεται στην ΣΤΑΜΝΑ θέση ¨ΛΟΥΤΡΑ¨ του Δήμου Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ εκτός οικισμού με επιφάνεια γηπέδου 19.265 τ.μ.

Κτήρια

Γραμμή μικροσυσκευασίας ( συσκευασία σε βαζάκια- παστερίωση) επιφάνειας 400τ.μ.: μεταλλικό κτήριο με πάνελ υγειονομικού τύπου και δάπεδο με πλακάκια klinker αυστηρών υγειονομικών και βιομηχανικών προδιαγραφών.

Γραμμή μεγάλης συσκευασίας (συσκευασία σε βαρέλια-τενεκέδες, χαράκωση εκπυρήνωση, ροδελοποίηση και πάστα ελιάς) επιφάνειας 950τ.μ.: μεταλλικό κτήριο με πάνελ και επιπρόσθετα επενδυμένο πάνελ υγειονομικού τύπου και εποξειδικό βιομηχανικό δάπεδο.

Υπόστεγο δεξαμενών και βαρελιών επιφάνειας 1330 τμ: Μεταλλική κατασκευή με οροφή απο πάνελ και βιομηχανικό δάπεδο. Στο υπόστεγο βρίσκονται πέντε ξύλινα πατάρια και 80 κλειστές δεξαμενές των 16000lt.

Κτήριο αποθήκευσης υλικών συσκευασίας και έτοιμου προϊόντος επιφάνειας 1276 τ.μ. Εντός του κτηρίου χώρος γραφείων σε όροφο 60 τμ και χημείο 60 τμ.

Υπόστεγο παραλαβής ελιών επιφάνειας 184τ.μ: Μεταλλική κατασκευή με οροφή από πάνελ και εποξειδικό βιομηχανικό δάπεδο.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Δυνατότητα γραμμής μικρής συσκευασίας

Δυναμικότητα γραμμής: ανάλογα με το μέγεθος των βάζων (1200 βαζάκια/ώρα με βαζάκι των 500γρ) Συσκευασία σε διάφορους τύπους βάζων ενδεικτικά 320,500,750 και 1000γρ

Δυνατότητα γραμμής μεγάλης συσκευασίας

Δυναμικότητα γραμμής: 100 βαρέλια / οκτάωρο, 6000 τενεκέδες (5 κοντεινερ) / βδομάδα 5 ημέρες

Η Παραλαβή του καρπού

Ο καρπός παραδίδεται από τους παραγωγούς την ίδια ημέρα συγκομιδής στο εργοστάσιο, για διαλογή και αποθήκευση στις δεξαμενές ωρίμανσης. Ολόκληρη η διαδικασία ακολουθεί αυστηρά το πρωτόκολλο ιχνηλασιμότητας μέσω της διαδικασίας HACCP του εργοστασίου

Η Ωρίμανση

Ο καρπός αποθηκεύεται σε δεξαμενές με άλμη για ωρίμανση. Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου για 3 μήνες, τα επίπεδα άλμης ελέγχονται συνεχώς καθώς και η ποιότητα του καρπού με συνεχείς δειγματοληψίες που αποστέλνονται σε ειδικά εργαστήρια.

Η Τυποποίηση

Μετά το στάδιο της ωρίμανσης, ακολουθεί εξαγωγή του καρπού από τις δεξαμενές και μεταφορά στις γραμμές διαλογής, όπου ξεχωρίζεται ανά τεμαχισμό. Στην συνέχεια μεταφέρεται ανάλογα με το προϊόν της τυποποίησης.